dissabte, 20 de febrer de 2010

curs de pilot

começament del curs. vent creuat que impedeix remolcar veler de doble comandament